– De beste rammene for å lykkes som eiendomsmegler

Partners Eiendomsmegling har de seneste årene markert seg som en av landets mest ambisiøse eiendomsmeglere. Gjennom ansettelsen av kjedesjef for drift og salg, Morten Marthinsen (35), styrker de nå sin satsing på lokal tilstedeværelse rundt omkring i Norge. Partners har de beste rammene for å lykkes som eiendomsmegler, i følge Marthinsen.

Fra august måned skal Morten Marthinsen jobbe side om side med administrerende direktør Marianne Garang Sodeland i eiendomsmeglerhusets lokaler på Barcode i Oslo. Sammen skal duoen sørge for å realisere meglerkjedens offensive vekstambisjoner, blant annet gjennom å sikre økt lokal tilstedeværelse rundt omkring i landet.

–    Jeg kjente godt til Partners fra før, og jeg blir trigget av den lokale satsingen til kjeden, hvor de går «all in» når det gjelder å tilrettelegge for å være best lokalt. Samtidig har Partners en tydelig satsing og tilnærming til teknologi. Summen av disse tingene har for meg vært svært motiverende å skulle jobbe med, sier Marthinsen.

Offensiv strategi

I dag består Partners Eiendomsmegling av 35 lokalkontorer fra Arendal i sør til Alta i nord. I tillegg har kjeden et administrasjonskontor i Oslo, som vil være Marthinsens arbeidsplass. Kjeden har en klar strategi om fortsatt vekst, og Marthinsen vil ha en sentral rolle med å realisere strategien.

–    Jeg er henrykt over å ha fått Morten ombord og han er en person vi har ønsket å jobbe med over lengre tid. Vi i Partners Eiendomsmegling er fremoverlente og tør gå egne veier, og Mortens profil matcher utmerket godt med vår profil og ambisjoner. Så jeg ser virkelig frem til å samarbeide tett med ham fremover, sier administrerende direktør Marianne Garang Sodeland.

Helhetstenkning og bærekraftig drift

Marthinsen bringer med seg bred erfaring og verdifull kompetanse inn i den nye rollen.

Reisen i eiendomsmeglerbransjen startet for knappe ti år siden, da i rollen som eiendomsmeglerfullmektig i OBOS. Derfra steg han i gradene hos Nordvik & Partners, hvor han gjennom årene har ikledd rollene som eiendomsmegler, salgssjef, partner, daglig leder og styreleder.

–    Grunder-ånden har alltid vært fremtredende hos meg, så jeg opplevde det som givende å være en del av ekspansjonen i Nordvik-systemet, hvor jeg blant annet var med å starte opp to lokalkontorer. Samtidig er jeg opptatt av helhetstenkning. Det å skape robuste strukturer som sikrer lønnsomhet og bærekraftig drift i hele verdikjeden er noe jeg ønsker å videreføre i mitt arbeid, understreker Marthinsen.

Gode rammer for å lykkes

–    Jeg tror det finnes mange eiendomsmeglere som har lyst til å bygge noe selv, og som da vil se at de har svært gode forutsetninger for å lykkes hos Partners. Handlingsrom og frihet til å gjøre egne lokale tilpasninger, og da under trygge rammer, er noe jeg vet appellerer og skaper tillit, påpeker Marthinsen, og fortsetter;

–    Samtidig ser jeg viktigheten av å være fremoverlent og offensiv innen teknologiutvikling, hvor vi anvender data riktig og utvikler systemer som støtter under driften.

Hva er det med teknologi som trigger deg?

–    Det er en pågående digitalisering i eiendomsmeglerbransjen, og det er viktig å ha en klar strategi på hva man ønsker å oppnå ved bruk av ny teknologi. Jeg er genuint interessert i hvordan samfunnet vil se ut om 15-20 år, og ikke minst hvordan eiendomshandelen vil utvikle  seg over tid. Så ved siden av jobben tar jeg videreutdanning innen teknologiledelse, og jeg er ikke i tvil om viktigheten av å være frempå når det gjelder en god bruk av data for å gi kunder og sluttbrukere det de vil ha. Og på den måten ha de beste rammene for å lykkes som eiendomsmegler.

Teknologi som gir gode kundereiser

Så med andre ord, du er en data-nerd?

–    Haha, det vil jeg ikke påstå. Derimot har jeg en veldig pragmatisk tilnærming til data. Bruk av data er komplisert. De fleste virksomheter har et ønske om å være datadrevne, og oftest vil dette være et spørsmål om kapasitet og ressurser.

– Samtidig er det viktig å presisere at data er et virkemiddel, og ikke løsningen i seg selv, og heller ei for eiendomsmeglerbransjen. Målet må være at vi som meglerhus kan anvende data for å skaffe oss gode innsikter, og på den måten sørge for at alle partene i en bolighandel får en best mulig opplevelse. Teknologien skal ikke gå på bekostning av den menneskelige kontakten, men bidra til økt samhandling og bedre kundereiser, avslutter Marthinsen.

Likte du dette? Les mer på Bolignytt-bloggen vår