Den mest etterspurte energiteknologien

Solcellepaneler på taket kan være en smart og langsiktig investering i grønn energi på din eiendom. Likevel er det en avgjørende faktor du må ta med inn i regnestykket før du går til innkjøp av denne løsningen.

Strømproduksjon med solceller innebærer at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Etterspørselen etter solkraft i private boliger vokser raskere enn alle andre energikilder, mye grunnet den stigende etterspørselen etter fornybar energi og høye strømpriser det siste halve året.

Enkelt fortalt fungerer solceller slik at de omgjør energien i sollyset til elektrisk energi. Hvor mye som produseres er avhengig av hvor mye sol som skinner på solcellepanelene.

En solcelle alene vil ikke gi så mye energi til din bolig, men flere paneler i et system vil monne. I perioder hvor du ikke produserer nok, kjøper du strøm på vanlig måte gjennom nettet.

Sjekk solkartet!

Før du overhodet går videre med ideen om å produsere egen strøm med solkraft, er det helt avgjørende at du kartlegger nøye solforholdene hvor eiendommen ligger. Til dette må du ha benytte deg av solkart.

Det eksisterer mange ulike solkart tilgjengelig på markedet, men det kan være greit å sjekke om din kommune har eget solkart. I eksempelvis Oslo kan du sjekke solkartet på kommunens egne nettsider.

Kartløsningen her driftes av plan- og bygningsetaten, mens det er klimaetaten som er ansvarlig for energiberegninger og spørsmål om anlegg.

Du kan søke på adresse og få informasjon om takflater ved å klikke på bygninger i kartet. Den valgte bygningen vil bli markert i kartet og vise hvor mye solinnstråling det er på din eiendom, brutt ned på kilowattimer per kvadratmeter.

Kapasitet og priser

Hvilket solcelleanlegg som egner seg best for boligen din, avhenger av formålet med å installere et anlegg. Dersom du tenker ren økonomi og kortest mulig nedbetalingstid, bør du velge et anlegg som på sommerstid produserer rundt det samme som huset ditt bruker per time. Mange velger derfor et anlegg mellom 2 til 5 kWp (kilowatt peak, altså maksimal effekt-topp anlegget produserer under optimale lysforhold).

Ønsker du at solcelleanlegget på årsbasis produserer like mye eller mer energi enn du bruker på året, så bør du velge et anlegg som har en årlig forventet produksjon som er større enn totalforbruket til huset ditt – altså et plusshus.

Solcelleteknologi i boligen anses å være en langsiktig investering som er forholdsvis dyr i anskaffelse sammenlignet med andre energiinvesteringer. Kostnadene knyttet til teknologien varier fra rundt 50.-150.000 kroner, avhengig av størrelse på systemet og kapasitet. Du må også iberegne tid på søknadsskriving og dialog med kommune og tilbyder.

Tilskudd og støtteordninger

Per dags dato eksisterer det ulike støtteordninger for installering av solcelleanlegg og produksjon av elektrisitet fra disse. Eksempelvis i Oslo har Klimaetaten en tilskuddsordning for borettslag og sameier, hvor tilskuddet dekker rådgivning, kjøp og installasjon av solceller. Tilsvarende støtteordninger finner man i flere av landets kommuner.

Gjennom Enova kan du også søke om støtte fra staten til solceller i boligen. Støtten er primært rettet mot k

ommunale bygg (privatboliger inkludert), og ordningen er rettighetsbelagt. Støttebeløpet blir utbetalt rett til din bankkonto etter at du har fått anlegget installert og sendt inn nødvendig dokumentasjon. Enova opererer med støttesatser, og hvor mye du får dekket avhenger av størrelsen på anlegget, bruksområde og forventet effekt av strømproduksjonen. Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Kilder; Huseiernes landsforbund, Enova, Oslo kommune.