Fortsatt krutt i boligmarkedet

Boligprisene steg med 0,9 prosent i mai 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8,2 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 786 495 kroner ved utgangen av mai.

– Boligprisene steg med 0,9 prosent i mai, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Det er fortsatt krutt i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8,2 prosent. Det mer enn på samme tid i både 2022 og 2023 – to år med sterk oppgang i boligprisene i årets første fem måneder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Boligprisutviklingen hittil i 2024 er langt sterkere enn det vi så for oss ved inngangen til året, og sett i ettertid overvurderte vi renteøkningenes og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligprisene, sier han.

– Med fallende antall fullførte nye boliger fremover grunnet salgssvikten i nyboligmarkedet, befolkningsvekst og sentralisering og kommende rentenedsettelser, venter vi boligutviklingen i år vil bli sterkere enn vår prognose for året under ett med en økning på 4 prosent.

Rekord i antall solgte

I mai ble det solgt 10.900 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 41.657 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I mai ble det lagt ut 14.297 boliger for salg i Norge, noe som er 10,5 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 46.683 boliger for salg i Norge, noe som er 5,8 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i mai, og det er faktisk aldri solgt så mange boliger i løpet av en mai-måned noen gang som i år. Det illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen.

– Når vi tillegg hadde to langhelger i mai, noe som påvirker visningstakten, underbygger det stryken i boligmarkedet for tiden, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i mai ned fra 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 104 dager.

Forskjeller i prisutviklingen
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Porsgrunn/Skien med sesongjustert oppgang på 2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Kristiansand m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,5 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Bergen med 11 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med en oppgang 5 prosent.

– Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder, og Bergen, Stavanger, Ålesund og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

Regjeringen er blinde for boligkrisen

Regjeringen Støre la i mai frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2024.

I statsbudsjettet i oktober anslo regjeringen boliginvesteringene ned 4 prosent i år. I revidert har de oppjustert fallet til en nedgang på hele 16,1 prosent.

– Oppjusteringen er i tråd med våre innspill til finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) i november i fjor. Men selv om Finansdepartementet nå har rettet opp i den massive regnefeilen og tatt innover seg det store tilbakeslaget for boligbyggingen, så har de ingen motkonjunkturtiltak.

– Mangel på tiltak vil forsterke ubalansene vi har sett i boligmarkedet de siste årene med sterk leieprisvekst, fallende boligbygging tross stort behov og stort misforhold mellom byggekostander og boligpriser, sier han.

– Regjeringen kunne gjort så mye mer hvis de ville. De kunne redusert skattene og særlig formuesskatten som driver opp husleiene og rammer de fattigste mest, og de kunne opphevet utlånsforskriften i kongen i statsråd allerede på fredag for å stimulere etterspørselen, sier han.

– De kunne også lagt de direkte skadelige forslagene om ytterligere reguleringer av boligmarkedet som de har annonsert i boligmeldingen i skuffen. Særlig forslaget om at kommunene skal få anledning til å bestemme eieform i nye boligprosjekter ville hemme boligbyggingen ytterligere, avslutter Lauridsen.

kilde: eiendomnorge.no